Skärgårdsmässan 28 – 30 maj 2021 är inställd på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

…Däremot arrangeras det traditionella veteranbåtsmötet

i Wasahamnen på Djurgården 29-30 maj.

Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på info@skargardsmassan.se